Voorwaarden

Voorwaarden stempel Port of Pride

Een bedrijf dat een port of pride stempel krijgt, onderschrijft in zijn of haar bedrijf de doelstellingen van de Stichting Port of Pride. In de praktijk betekent dat, dat het bedrijf zichtbaar en onzichtbaar inclusiviteit en diversiteit nastreeft. Vanuit directie of bestuur wordt geschikt en gekwalificeerd personeel altijd de ruimte gegeven, ongeacht achtergrond, voorkeuren, sexe of geaardheid.

Er wordt actief gewerkt aan een veilige werkomgeving in de meest brede zin van het woord. Mensen kunnen en mogen zichzelf zijn en daar waar dat om welke reden dan ook moeilijk wordt gemaakt, kan dat binnen het bedrijf op een veilige manier worden aangekaart en besproken. In beleid en uitvoering geeft de directie of bestuur uiting aan hun visie op inclusiviteit en diversiteit. Om dat te faciliteren wordt binnen de organisatie voorzien in een aanspreekpunt waar mensen met vragen of problemen op dit vlak op een veilige manier terecht kunnen. Dat gebeurt door de aanstelling van één of meerdere vertrouwensperso(o)nen (of iemand met die rol) binnen het bedrijf.

Het stempel van de Stichting en de visie op inclusiviteit en diversiteit, wordt door het bedrijf zowel intern als extern actief uitgedragen. Denk hierbij aan een beschrijving en vermelding in bijvoorbeeld het personeelsreglement of via digitale uitingen aan of voor (potentiële) medewerkers, klanten of andere relaties.

In wervingskanalen of bij het recruiten van nieuwe medewerkers, wordt in bijvoorbeeld een sollicitatie protocol aangegeven hoe het streven naar diversiteit tijdens de procedure wordt ingevuld.

Gedurende de periode dat uiting wordt gegeven aan het stempel van de Stichting Port of Pride, zullen genoemde uitingen vanuit het stichtingsbestuur actief worden nagegaan en zal waar gewenst of nodig door de Stichting worden gefaciliteerd.

"Port of Pride is een stichting die de gelijke behandeling van mensen die in de Rotterdamse haven werken of willen werken, wil optimaliseren.

Hiermee bedoelen wij gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, fysieke gesteldheid, afkomst, achtergrond of ras."

Copyright © 2019 Port of Pride. All rights reserved.