Kick-Off Event

Bekijk ons online Kick-off event van 8 september 2020

Met dit event willen wij deelnemers laten inzien dat juist die diversiteit onder Rotterdammers de stad maakt tot wat ze is.
Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan een Rotterdamse samenleving die 'inclusive' is 'for all'.
Via dit event willen wij spreekbuis zijn en bespreekbaar maken wat lastig, ingewikkeld of onbespreekbaar lijkt.
Daarnaast houden we je een spiegel voor, want hoe inclusief ben je zelf?

 

About

Wat is Port of Pride?

Port of Pride is een stichting die de gelijke behandeling van mensen die in havenstad Rotterdam werken of willen werken, wil optimaliseren.

Hiermee bedoelen wij gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, fysieke gesteldheid, afkomst, achtergrond of huidskleur.

Het ontstaan van Port of Pride Foundation

Voorzitter Marco Valk: "Als oprichter van bedrijfsevenementenbureau CoSolo werk ik al jaren samen met veel verschillende, mooie bedrijven in de Rotterdamse haven. Hier werken mensen met het hart op de goede plek. Wat mij opvalt is een hoge mate van trots onder medewerkers: niet alleen op het werk maar ook op de haven in het algemeen.

Helaas zie ik dat diversiteit en inclusiviteit op de werkplek nog niet altijd vanzelfsprekend zijn. Wanneer deze waarden onderdeel worden van het DNA, dan weet ik zeker dat bedrijven nog veel meer kunnen bereiken. Het zal goed personeel binnen en buiten Nederland aantrekken tot een baan in de Rotterdamse haven.

Ik ben van mening dat men alleen succesvol kan zijn wanneer alle medewerkers – ongeacht afkomst, overtuiging, geaardheid, sekse, huidskleur of fysieke gesteldheid - niet alleen geaccepteerd worden, maar met open armen worden ontvangen. Uit deze persoonlijke overtuiging is de Port of Pride foundation ontstaan en streef ik - samen met het hele bestuur, ambassadeurs en sympathisanten - naar gelijkheid en inclusiviteit in de mooiste haven ter wereld!"

Maak kennis met het bestuur van Port of Pride.

 

 

Waarom vinden wij dit onderwerp belangrijk?

Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit is nog lang niet vanzelfsprekend.

Inclusiviteit op de werkvloer:(Voor-)oordelen over anderen of zelfs buitensluiten van mensen die om welke reden dan ook anders zijn, komt nog elke dag voor. Zichtbaar of onzichtbaar, bewust of onbewust kunnen collega’s elkaar het leven moeilijk maken waardoor talentvolle mensen het soms liever voor gezien houden. Personeel waar veel tijd en aandacht aan is besteed om te werven, haakt teleurgesteld af. 


Aandacht voor veiligheid: Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben veel aandacht voor veilig werken. Maar veiligheid op het werk bestaat uit veel verschillende ingredienten: van cursussen en procedures tot persoonlijke beschermmiddelen die levens redden. Jezelf kunnen zijn en geaccepteerd worden zoals je bent, is een ander soort veiligheid. Op een goede werkplek is oog voor veiligheid op alle niveaus. Deze vormen van veiligheid - die meer met cultuur en aandacht te maken hebben- zijn nog niet overal geborgd.

Zichtbaarheid: Sommige bedrijven in de Rotterdamse haven zijn onzichtbaar voor mensen uit alle genoemde doelgroepen, omdat niet iedereen zich kan identificeren met de branche of het specifieke bedrijf. Zichtbaar worden voor ‘minder voor de hand liggende’, potentiele werknemers betekent dat de vijver met goed personeel groter wordt. Zo krijgt diversiteit in de haven een gezicht.

De stichting Port of Pride draagt op verschillende manieren bij om deze doelen te realiseren.

Wat doet Port of Pride?

De stichting biedt een ‘Port of Pride Proof’ stempel aan. Hiermee kan elk bedrijf in de Rotterdamse haven intern en extern aantonen dat er aandacht is binnen het bedrijf voor het onderwerp. Bedrijven geven zelf actief invulling aan het realiseren van doelstellingen omtrent gelijkheid.

Wanneer mensen signalen krijgen over ongelijke behandeling, of wanneer iemand zichzelf ongelijk behandelt voelt, kan contact worden gezocht met onze stichting. We kijken of - en hoe - we kunnen bijdragen aan een oplossing.

Jaarlijks wordt, met aangesloten bedrijven, een programma samengesteld dat gericht is op gelijkheid. Hier wordt op creatieve en vooral zichtbare 
wijze invulling gegeven aan de doelstelling.

Wij werven of zetten zelf geen mensen in als stichting, maar brengen jou graag in contact met bij ons aangesloten bedrijven. Deze zijn te vinden op deze website, helemaal onderaan de pagina (genoemd met logo). Wij zijn momenteel met nog meer bedrijven in gesprek dus houd de website in de gaten.

Wat is het belang voor bedrijven?

Door onze krachten te bundelen, creëren we een olievlek waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijke doelstelling.

Hoe meer bedrijven in de Rotterdamse haven hierachter staan, hoe groter de impact is op de realisatie van dit belangrijke doel. We zullen ons positief onderscheiden van andere havens en bedrijfstakken.

Het zichtbaar voeren van het Port of Pride Proof-stempel heeft een positieve uitstraling op het bedrijf. Klanten doen gaag zaken met bedrijven die zich inzetten voor meer dan hun eigen winst.

Wanneer er in jouw bedrijf plek is voor iedereen, draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid, trots en inclusiviteit.

Goed personeel aantrekken is belangrijk om als bedrijf succesvol te zijn. Daarom communiceert de stichting actief op de arbeidsmarkt waardoor aangesloten bedrijven op dit vlak positief in beeld worden gebracht. Niet alleen talenten uit specifieke doelgroepen, maar iedereen wil werken bij een bedrijf met een positief imago!

Welke activiteiten organiseert de stichting?

Een jaarlijks evenement waarbij een award wordt uitgereikt aan personen en/of bedrijven die zich hebben ingezet op dit gebied. Hier wordt ook de ‘Port of Pride - Person of the Year’ bekend gemaakt.

Port of Pride ontwikkelt een toolbox met materialen waarmee aangesloten bedrijven intern activiteiten kunnen organiseren om gelijkheid op de werkvloer onder de aandacht te brengen. Zo kan men samen werken aan verbeteringen.

De stichting neemt, waar mogelijk, deel aan landelijke activiteiten die aansluiten bij onze doelstelling, ter promotie van de stichting. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de grachten parade van Pride Amsterdam.

Wie kan zich aansluiten?

Alle bedrijven die op zich op welke wijze dan ook verbonden voelen met de Rotterdamse haven en die zich willen inzetten voor de doelen van onze stichting kunnen zich aansluiten. Meld je hier aan! Meer informatie vind je op deze pagina.

Partners

KRVE

KRVE Rotterdam Boatmen

Alphatron Marine

Alphatron

STC Group

STC Group

Ten Holter Noordam Advocaten

Ten Holter Noordam Advocaten

Vopak Agencies

Vopak Agencies

JRC Marine

JRC Marine

CMA-CGM

Alphatron

Co Solo events

Co Solo evenementenbureau voor de zakelijke markt

ARA creative agency

ARA creative agency

Mammoet

Mammoet

Ambassadeurs

Tjeerd van der Voorn

Binnenkort meer info...

Erik de Neef

Binnenkort meer info...

Adres :

Stichting Port of Pride

Verlengde Nieuwstraat 59

3011 GX Rotterdam

Email :

info@portofpride.nl

Kom in contact

Vul het onderstaande formulier in

"Port of Pride is een stichting die de gelijke behandeling van mensen die in de Rotterdamse haven werken of willen werken, wil optimaliseren.

Hiermee bedoelen wij gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, fysieke gesteldheid, afkomst, achtergrond of ras."

Copyright © 2019 Port of Pride. All rights reserved.